Igår dök det upp ett mail hos klubbarna i division 5, 6 och 7 från förbundet angående SK Argos motion om ändring av seriesystemet och där klubbarna ombads ta ställning FÖR eller EMOT. Svaren ska vara inne innan söndag och föreningar som inte svarar räknas som att det är EMOT en förändring.

Jag skrev då ett inlägg här på bloggen, som hittas HÄR.

 

Bloggen har idag varit kontakt med förbundet lite fram och tillbaka och det är på sin plats med ett litet förtydligande.

Det handlar alltså egentligen inte om någon regelrätt röstning som är avgörande. Det möjligt att det i gårdagens inlägg framstod som att det var så. Enligt förbundet är det TK (Tävlingskommittén) som vill ha en fingervisning om hur klubbarna ställer sig till motionen. Detta för att förbundet själva ska kunna ha ett bra underlag för att kunna ta ställning till motionenRepskapet.

När det gäller motioner till Repskapet så rekommenderar förbundet bifall eller avslag. Skulle förbundet rekommendera avslag så går det att begära ordet och tala för motionen och sedan begära en votering. I slutändan är det alltså de närvarande föreningarna på Repskapet som bestämmer. Skulle förbundet rekommendera avslag så kommer det att begäras votering.

 

Vad kan vi då säga om detta?

Visst är det bra att förbundet vill sätta sig in i frågan när det gäller ändring av seriesystemet i division 6 och 7 och vara förberedda inför Repskapet.

Det är ju dock fortfarande ett par problem för att förbundet ska få en rättvis fingervisning. För det första att tidsintervallen är så kort och klubbarna troligtvis inte hinner snacka ihop sig innan söndag, Visst kanske många klubbar redan har bestämt sig hur de ställer sig till motionen men många antog nog att de hade fram till Repskapet att bestämma sig. Risken finns även att klubbar inte hinner se mailet från förbundet innan söndag. Det är självklart inte förbundets fel men känslan är att alla mailkonton som är kopplade till förbundet inte kollas varje dag. Till sist det stora frågetecknet och det är självklart att de föreningar som inte svarar antas vara EMOT en förändring. Här har vi utan tvekan den största risken att fingervisningen som förbundet vill ha blir missvisande då det är omöjligt att veta vad en icke-svarande förening tycker. De kanske missat mailet helt, de kanske helt enkelt inte bryr sig om att svara eller helt enkelt inte har någon åsikt.

Nu spelar ju detta ingen egentlig roll då det ändå kommer att avgöras på Repskapet.

 

Förbundet försöker göra det rätta genom att känna av vad klubbarna tycker men det blir ju ändå lite halvdant.

Sista datumet för motioner till Repskapet var 1/10. Det är alltså två månader sedan. Förbundet har alltså haft god tid på sig att undersöka vad klubbarna tycker om de olika motionerna. Nu, bara ett par veckor innan mötet, så ges klubbarna bara ett par dagar på sig att delge sina synpunkter. Dessutom är ju det rimliga att det finns TRE svarsalternativ. De föreningar som är FÖR, de som är EMOT och de som väljer att INTE SVARA. De som inte svarar bör ju räknas som att de inte har några synpunker varken FÖR eller EMOT.

 

Imorgon fredag släpper för övrigt förbundet det senaste förslaget om serieindelningen och vi kan nog kallt räkna med nya turer.

 

/Rasta