6B-laget FTU driver ett förslag om att det ska läggas konstgräs på Blidvädersplanen i Biskopsgården och så här skriver FTU:s ordförande Oguz Acikgöz:

Vår stad och stadsdel växer med nya bostadsområden och antal invånare ökar i stadig takt. Samhällsutvecklingen går framåt på flera fronter och stadens ekonomi växer i takt med befolkningsökningen. I samhällsnyttan byggs fler bostäder i Biskopsgården vilket är ett måste men även sport är en del av samhällsnyttan och där ser vi i södra Biskopsgården ingen tillväxt vad gäller sportanläggningar trots att vi som nybildad fotbollsförening ser ett behov och intresse av detta i närområdet. Blidvädersplan är ett utmärkt exempel när det gäller en utveckling i fel riktning. För ca 15 år sedan, när Färjenäs IF var aktiva i södra Biskopsgården, var det full aktivitet i Blidvädersplan alla fotbollsplaner, 11-manna, 7-manna och 5-manna, på den tiden alla belagda med grus. Idag finns bara 5-manna planen kvar som är brukbar i grus, 7-manna planen har växt igen och blivit en gräsyta, 11-manna planen har hyrts ut till ett åkeriföretag och används som parkeringsplats för lastbilar. Färjenäs har lagt ner sin verksamhet men det finns tre föreningar som har klubblokaler nära Blidvädersplan men de är tvungna att använda andra fotbollsplaner vid sina matcher och träningar, vilket är väldigt synd. Vi och de andra föreningarna i södra Biskopsgården har svårt att utveckla verksamhet för ungdomarna i södra Biskopsgården då just förutsättningarna i form av faciliteter fattas och där behöver vi er hjälp. Vi som driver dessa föreningar gör det med ett brinnande hjärta för att ge tillbaka till vår stadsdel som vi själva växte upp i men som vi tyvärr ser har förfallit sedan vår generation vilket skapar ytterligare utanförskap och förlorad framtidstro.

En sportanläggning i Länsmansgården med en konstgräsplan är det som finns till förfogande för alla föreningar i Biskopsgården. Det finns 7-8 fotbollsföreningar som får samsas om tiderna på den eller träna i andra stadsdelar och bråka om tiderna med andra föreningar i de stadsdelarna. Det finns ingen fotbollsplan i södra Biskopsgården trots att förutsättningarna finns där och Blidvädersplan står till ert förfogande.

Vårt förslag är därför att kommunen rustar upp omklädningsrummen i Blidvädersplan likt den i Länsmansgården och konstgräs belägger 11-manna planen så att föreningarna kan åter utnyttja den. Det skulle även vara bra för ungdomar som kan sparka boll på fritiden istället för att hänga och stöka på torget eller tvingas åka iväg till andra stadsdelar för att spela lite fotboll spontant.

 

Gå in HÄR och rösta för förslaget så att politikerna får upp ögonen! Det tar bara någon minut att registrera sig.

Gå även in och kolla och GILLA Facebook-gruppen som hittas HÄR.

 

/Rasta