Emil Bech och Alicia Hellmark (båda involverade i 6C-laget Vrångö IF, Bech som spelare och Hellmark som supporter) ska precis påbörja sista terminen på fysioterapeutprogrammet och ska skriva sin kandidatuppsats.

Ämnet är knäskador och de behöver hjälp med att nå ut till idrottare som varit med om knäskador för att kunna samla information via en enkät.

Följande gäller:

Deltagare sökes till studien ”Tilltro till sin knäfunktion efter en knäskada – enkätstudie med idrottare som använder vs inte använder knäskydd”. Enkäten vänder sig till dig som under de senaste två åren haft en knäskada som orsakat frånvaro från din idrott minst en månad. Du ska i dagsläget vara tillbaka i idrottsutövande. Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i.

Resultaten kommer presenteras i form av en kandidatuppsats inom fysioterapeututbildningen.

Enkäten hittas HÄR.

 

/Rasta