Beslut från förbundet har nu kommit angående den avbrutna matchen i 5A mellan Hönö IS och FC Bosona där en Bosona-spelare attackerade domaren.

Så här skriver förbundet:

 

”I tävlingsärende 39_2018 gällande avbruten match mellan Hönö IS och FC Bosona, tilldömdes FC Bosona -6 poängs avdrag enligt TB 6 kap. 6§. Detta innebär en förändring i serietabellen. FC Bosona har tid att överklaga detta fram till och med den 31 oktober. Om FC Bosona överklagar och överklagan bifalls, kan tabellen återigen komma att justeras.

Med vänlig hälsning GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND”

 

Tävlingsbestämmelserna 6 kap. 6§ som förbundet hänvisar till ser ut så här:

”Våld mot funktionär

Om förenings ledare, spelare eller supportrar under eller i samband med match i tävling enligt seriemetoden brukat våld mot funktionär, får föreningen åläggas högst sex poängs avdrag. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat aktuell händelse.”

 

Undre halvan av 5A-tabellen är nu uppdaterad och ser nu alltså ut så här:

Bosona kan alltså överklaga detta men om överklagan inte går igenom så åker alltså Bosona ur femman och får börja om i sexan. Skulle det blir kval för 10:orna så är det alltså Bergums IF som representerar 5A, om nu beslutet står sig.

/Rasta