Gårdagens Repskap avslutades med en diskussion om klubbar som tvingas lägga ner sin verksamhet (i detta fallet Santos Cruz Azul IF) och vad som kunde göras. Proletären FF, Bergsjön SK och Santos Cruz Azul kommer att starta ett intiativ för att försöka hitta lösningar till de problemen vi har i lokalfotbollen. PFF:s Bengt Frejd utvecklar detta och bjuder även in till ett möte:  

I samband med Repskapet ställdes frågan om vilka föreningar som tänkte komma till möte söndagen 16.12. (se nedan). Ordförande Bert Andersson och övriga i styrelse och kansli var ovetande om mötet och ställde frågan till oss som tagit initiativet. Tiden var knapp för att ge en rättvis och ordentlig information om tankarna bakom mötet, men kort kan vi säga att skall det bli en förändring på klimatet i fotbollsgöteborg, så måste det komma från klubbarna själva därav anledningen till mötet. Om det är flera föreningar som vill vara delaktiga i en sådan förändringsprocess är Ni mycket välkomna. Här följer inbjudan;


Fotbollsvänner; Vill Din klubb vara med och förändra fotbollen i Göteborg?


Debatten efter årets fotbollssäsong har präglats av avbrutna matcher, fusk, hot mot domare och motståndare, avstängningar osv. En utveckling som ingen egentligen vill ha. Frågan är hur man bryter detta?  Många anser att lösningen är hårdare straff som höga böter och uteslutningar. Vi som skriver detta anser en sådan lösning är alltför enkel och löser inte det grundläggande.

Istället inser vi att om det skall det bli en förändring måste vi klubbar ta tag i frågorna. Vi måste öka dialogen mellan klubbarna och gemensamt hitta lösningar på de utmaningar fotbollen står inför.
Vi anser att fotbollen behövs i hela Göteborg och kan spela en positiv roll.  Vi vill starta ett gemensamt arbete där vi klubbar bidrar till ett förändrat klimat inom hela fotbollsrörelsen, mellan föreningarna, lagen, spelarna, domare, kanslipersonal och styrelsen.  Vi måste öka kunskapen i våra föreningar, bland domare, förbundets kanslipersonal, kommittéer och styrelse.
För oss är det egentligen självklart att reglerna skall följas och vara lika för alla. Om åtgärderna endast blir hårdare straff finns risk för att fotbollen försvinner i de områden den kanske behövs som mest.  Istället anser vi att idrotten och inte minst fotbollen kan och spelar en roll för att ge många barn och ungdomar möjlighet att komma med i positiv verksamhet.
Vi som vill att fotbollen skall finnas för alla i hela Göteborg måste arbeta tillsammans. Skall det bli en verklig förändring måste vi träffas och tillsammans komma överens om hur vi skall agera. Vi vill samla klubbar som vill vara med och se till att vi kan behålla föreningslivet men också utveckla verksamheten.  


Vill Er klubb vara med är Ni välkomna till en första träff – för vår planering är det bra om Ni anmäler Ert deltagande till någon av undertecknade senast torsdagen 13.12
.  

Söndagen 16 december kl. 18.00
Proletären FF: s klubbhus Åkereds skolväg 22 V Frölunda Buss från Frölunda Torg nr 92 Hållplats Kannebäck
Göteborg den 26.11.018

Cruz Azul IF – Tito Rojas (0731-001341)

Bergsjön SK – Yoonis Yonnis (0739-592780)

Proletären FF – Henrik Källén (0702- 228771)

/Rasta