Proletären FF har skickat ett brev till Göteborgs Fotbollförbund angående nedskärningar som drabbar bland annat breddfotbollen. Så här skriver PFF:

 

Kom med och ställ krav på Göteborgs kommunfullmäktige tillsammans blir vi
starka!

Vi har noterat Er oro för utvecklingen i Göteborgsfotbollen inte minst
genom en artikel i GP i veckan som gick. Vi som Ni ser att trots alla
löften till idrotten om rejäla satsningar under valrörelsen händer det
inget. I stället väntar fortsatta svårigheter att bedriva verksamhet. Det
är inte bara fotbollen och övrig idrott som drabbas av försämringar. Vi ser
det även inom, verksamhet för pensionärer, ungdomsgårdar som stängs och
neddragningar på service som på bibliotek i Kortedala.  Men dessa
försämringar sker inte utan protester. Protester kan också om de blir
tillräckligt starka leda till förändringar. Detta hände när verksamheten
som går under namnet Livslust skulle stängas. Då organiserade sig
pensionärerna i Backa genom uppvaktningar, demonstrationer vilket ledde
till att verksamheten skall vara kvar.

I den andan organiseras därför ett Kommunuppror I samband med
kommunfullmäktigemötet nu på torsdag 31.1 kl. 16.30  Det är olika grupper
och föreningar runt om i stan som deltar och kräver att nu får det vara
slut på neddragningar. Här har fotbollen en given plats. Enligt uppgift
skall kommunfullmäktiges ordförande komma ut och ta emot kraven. Det
innebär att fotbollen kan få direktkontakt med de ansvariga i kommunen.

Vi uppmanar därför Göteborgs Fotbollsförbund att delta och att Ni
informerar medlemsföreningarna om att sluta upp på mötet. På så sätt visar
vi politikerna i kommunfullmäktige att fotbollen vill vara en del av att
bygga ett tryggt Göteborg – men för det krävs ökat stöd från kommunen.

Proletären FF

Henrik Källén, Ordförande

 

Mötet är alltså nu på torsdag 31/1 16.30 i samband med kommunfullmäktigemötet. 

 

/Rasta