Att vända på en match. Det är alltid gött. Att vända sista fem. Det är ännu bättre. Balltorp på Förbovallen brukar av hävd vara en svår match, där allt måste…