Väl medveten om att detta kan tolkas olika och jag inte har alla övergångar i huvudet så är det ju intressant att kolla på de största övergångarna. Inte bara sett…